Skip to content

זמן לאירוע

הכנס יתקיים באמצעות ישומון Webinar . פרטי הקישור ימסרו לנרשמים בסמוך למועד האירוע
14 ביוני, 2020 13:00
הוספה ליומן2020-06-14 13:00:002020-06-14 17:35:00Asia/Jerusalemהכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלהבשל משבר הקורונה הכנס יתקיים באמצעות הישומון webinar הכנס יתקיים באמצעות ישומון Webinar . פרטי הקישור ימסרו לנרשמים בסמוך למועד האירוע

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לכנס השנתי השלושים ושישה (36) של האגודה הישראלית לכלכלה. 

הכנס ייתקיים במתכונת מיוחדת בשל משבר הקורונה העולמי ויתבע באמצעות ועידת חוזי (Video Conference) ושימוש בישומון Webinar.

הכנס יעסוק בצדדים הכלכליים של משבר הקורונה. 

אני מתנצל בפני כל מי שהגיש מאמר לכנס ובמיוחד בפני אלו שעבודותיהם התקבלו, אך אלו אינן נסיבות רגילות.

בשל מבנה הכנס, החליטה האגודה הישראלית לכלכלה כי לא תגבה דמי הרשמה לכנס.

אני מאחל לכולכם כנס מרתק, שילמד אותנו על המשבר הכלכלי הקשה העובר עלינו.

יוסף זעירא

נשיא האגודה

 

על האגודה

האגודה הישראלית לכלכלה משמשת מאז היווסדה אכסניה לשיח מקצועי ולהפרייה הדדית בין כלכלני ישראל מן האקדמיה וממגזרי המשק. עם זאת היא אינה מגבילה את עצמה לחקר המשק הישראלי בלבד ומציעה במה לדיון בשלל הנושאים שהם מעניינם של הכלכלנים בישראל. לשם כך היא עורכת כנס שנתי שבו מוצג ונידון מגוון של עבודות בתחומים אמפיריים, יישומיים ועיוניים. בנוסף לכך יוזמת האגודה ימי עיון ממוקדים בסוגיות כלכליות שונות העומדות על סדר היום המחקרי או הציבורי.

נשיא האגודה: יוסף זעירא
מזכיר האגודה: הרמן ליטמן.

אתר המרשתת של האגודה https://ieca.org.il

.

תוכנית הכנס

13:00
דברי פתיחה

בני בנטל, אוניברסיטת חיפה

13:05
כלכלת בריאות בעידן שאחרי קורונה

13:05

קובי גלזר, אוניברסיטת תל אביב

13:40
אמונות, ציפיות והתנהגות בימי קורונה

אורי חפץ, האוניברסיטה העברית בירושלים

14:15
פרס געתון

אסף זוסמן, מכון פאלק
הענקת הפרס לינאי שנן

14:40
הרצאת הנגיד

הנגיד אמיר ירון, בנק ישראל

15:25
האסיפה הכללית השנתית של האגודה הישראלית לכלכלה

יוסף זעירא, האוניברסיטה העברית 
נשיא האגודה הישראלית לכלכלה

15:35
Covid 19: מה ניתן ללמוד מהעולם על מדיניות כלכלית?

צבי אקשטיין, המרכז הבינתחומי הרצליה

16:10
שוק העבודה במשבר הקורונה

לאה אחדות, המרכז האקדמי רופין

16:45
הרצאת פטינקין: מדיניות מקרו כלכלית ומשבר הקורונה Macroeconomic Policy and the Covid Crisis

מרטין אייכנבאום, Northwestern University

17:30
דברי פרידה של נשיא האגודה

יוסף זעירא, נשיא האגודה הישראלית לכלכלה

פרס געתון לעבודה מצטיינת בכלכלת ישראל
ד"ר אריה געתון ז"ל היה מראשוני החוקרים בכלכלת ישראל וממניחי היסודות למערכת החשבונאות הלאומית בארץ.

הפרס על שמו, נתרם ע"י משפחת געתון ובנק ישראל, ומוענק אחת לשנתיים לעבודה מצטיינת בכלכלת ישראל.

הזוכים מציגים את עבודתם במסגרת הכנס השנתי של האגודה הישראלית לכלכלה.

זכאים להגיש את מועמדותם לפרס חוקרים וחוקרות צעירים עד גיל 40 (לרבות תלמידי MA ודוקטורט).

העבודה הזוכה נבחרת על-ידי ועדת שופטים שחבריה: נשיא האגודה הישראלית לכלכלה, מנהל מכון פאלק ומנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל.

השנה זכה מר ינאי שנן מאוניברסיטת תל-אביב על עבודתו "ההשפעה הבין-דורית של קבלת קצבאות הבטחת הכנסה".

ברכות לזוכה.
 

אפשרויות נגישות

גודל גופן

ניגודיות